Korektury textů

Jazykové korektury

Co znamená korekce textu?

Korektura je obecný výraz pro celou řadu úprav, kterými prochází text před tím, než se dostane ke čtenáři. Odstraňuje nejen překlepy, ale i pravopisné chyby a uhladí text do čtivé podoby. Kvalitně provedené korektury zachytí a vyřeší také logické a faktické chyby. Součástí korektury je oprava textu tak, aby dodržoval typografická pravidla a požadavky na formální úpravu dokumentu.

Náš příslib a hodnoty

Kvalita textu je důležitá

Cílem jazykové korektury textu je přehlednost a čitelnost přeloženého dokumentu. Korektura je prováděna rodilým mluvčím a je vhodná pro opravu gramatických i stylistických chyb. Je důležitá zejména proto, abyste u klientů nebo čtenářů neztratili důvěru dříve, než si ji začnete budovat. V mnoha případech po několika chybných řádcích a pár (zdánlivě nepodstatných) překlepech je rozhodnuto, klient si text ani nepřečte do konce a raději rychle odchází ke konkurenci.

Korektury rodilými mluvčími

Jazykové korektury textů provádí rodilý mluvčí z destinace, kam je dokument směřován, ať už se jedná o webové stránky, informační a propagační materiály, firemní časopisy apod.
Rodilý mluvčí zná nejen drobné místní jazykové odlišnosti (americká, britská, australská angličtina nebo rakouská, německá němčina), ale i regionální kulturní specifika.

Korektury odborných textů

Pečlivými korekturami by měly projít zejména texty určené k publikování, jako jsou texty pro tiskové zprávy, výroční zprávy a manuály, lékařské zprávy, právní dokumenty apod.

RYCHLÁ POPTÁVKA

Potřebujete profesionální pomoc s jazyky?

Napište nám