Tlumočnický servis

Tlumočení

Tlumočení

Služby tlumočníků jsou často používány na mezinárodních konferencích, kde řečníci hovoří ve svém rodném jazyce nebo schválených jednacích jazycích, a tlumočníci v tlumočnických kabinách tlumočí do dalších jednacích jazyků tak, aby si každý z účastníků mohl do svých sluchátek zvolit tlumočení do toho jazyka, který mu nejlíp vyhovuje.
Simultánně lze však tlumočit také bez technických pomůcek, a to šepotem do ucha klienta.

Náš příslib a hodnoty

Abychom si vzájemně porozuměli

Poskytujeme profesionální tlumočení, ať už se jedná o obchodní jednání, konferenci nebo festival v České republice i zahraničí:
Konsekutivní tlumočení
Simultánní tlumočení
Tlumočení po telefonu
Soudní tlumočení
Tlumočnický servis a technika

Simultánní vs. konsekutivní tlumočení

Při setkání většího množství účastníků, jako jsou konference, sympozia či školení, se využívá tlumočení simultánní, kdy tlumočník převádí mluvený projev současně při jeho produkci a nečeká na žádné odmlky řečníka. Ke své práci potřebuje tlumočnickou techniku (tlumočnickou kabinu, mikrofony a sluchátka).
Dalším způsobem je konsekutivní tlumočení, při kterém tlumočník zachovává obsah i formu mluveného slova a celou dobu pracuje v bezprostřední blízkosti mluvčího. Čeká na krátké odmlky v projevu a v nich převádí projev do požadovaného jazyka.

Tlumočení po telefonu nebo online

Potřebujete tlumočníka na krátkou dobu nebo v nestandardní hodinu? Využijte tlumočníka po telefonu nebo on-line. Ušetříte čas i peníze, protože při tlumočení na dálku neplatíte cestovné ani ubytování pro tlumočníka ani technický personál.
Nepotřebujete drahé vybavení, stačí Vám telefon. V případě on-line tlumočení počítač nebo tablet s mikrofonem a sluchátky, internetové připojení a komunikační software.
Navíc velmi jednoduše nasdílíte podklady, pořídíte záznam a jste časově flexibilní.

RYCHLÁ POPTÁVKA

Potřebujete profesionální pomoc s jazyky?

Napište nám