Kurzy pro děti, dospělé a firmy

Angličtina pro předškoláky

Připravili jsme pro vaše malé nadšence kroužky angličtiny, které spojují hry, písničky a zábavné aktivity s prvními kroky ve světě anglického jazyka. Naše kroužky jsou navrženy tak, aby vaše děti zažily nejen výuku, ale také zábavu plnou smíchu a objevování. Pomozte svým dětem vybudovat si pevný jazykový základ již od předškolního věku!

Co Vás čeká?

Zábava a učení se ruku v ruce!

Náplní kurzů jsou hry a zábavné aktivity. Lekce je zaměřena na seznámení se s angličtinou, osvojením si základní slovní zásoby v rámci tematických okruhů. Hodiny jsou dynamické a zaměřené na komplexní rozvoj osobnosti. Lekce jsou vedeny v angličtině. Kurzem provádí certifikovaná česká lektorka angličtiny.

Termín kurzů bude upřesněn.

Kroužky budou otevřeny při naplnění minimálně 5 účastníky. Maximální počet účastníků je 8.

Angličtina pro děti s rodiči

Kdy? Termín kurzů bude upřesněn.
Kde? Dobrovského 27b, Brno
Pro koho? Kroužek je určen pro děti ve věku 3 a 4 roky za přítomnosti rodičů.
Za kolik? Cena: 3 790 Kč

Předškolní angličtina

Kdy? Termín kurzů bude upřesněn.
Kde? Dobrovského 27b, Brno
Pro koho? Kroužek je určen pro děti ve věku 5 a 6 let bez přítomnosti rodičů.
Za kolik? Cena: 3 790 Kč

Kurzy pro děti ZŠ

Máte zájem poskytnout svým dětem nejen silný jazykový základ, ale také zábavný způsob, jak se s angličtinou seznámit? Přicházíme s řadou kurů, které jsou navrženy tak, aby vaše děti nejen zvládly anglický jazyk, ale také ho začaly milovat. Naše kurzy nabízejí komplexní vzdělávání s důrazem na aktivní zapojení a praktické využití jazyka.

Co Vás čeká?

Učení, které baví a posouvá vpřed!

Vítáme všechny žáky základních škol k objevování světa angličtiny prostřednictvím našich kroužků. Naším cílem je nejenom naučit vaše děti anglický jazyk, ale také je motivovat k aktivnímu komunikování. S interaktivními lekcemi a hravým přístupem si vaše děti budou moci postupně budovat jistotu ve svých jazykových schopnostech.

Pro starší žáky základní školy jsme připravili kurzy angličtiny, které se zaměřují na prohloubení jazykových dovedností. Společně s našimi zkušenými lektory budou vaše děti trénovat gramatiku, slovní zásobu a konverzační dovednosti. Naše hodiny jsou koncipovány tak, aby podporovaly samostatnost, sebevědomí a radost ze zdokonalování se v anglickém jazyce.

Lekce probíhá v angličtině a vede ji zkušená certifikovaná česká lektorka angličtiny.
Kroužky probíhají v období 5. 10. 2023 - 25. 1. 2024 (ve státní svátky a o prázdninách lekce neprobíhají)
Otevřeny budou při naplnění minimálně 5 účastníky. Maximální počet účastníků je 10.

Konverzační kurz s rodilým mluvčím pro děti 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií. Termín kurzů bude upřesněn.

Kurz bude otevřen při naplnění minimálně 4 účastníky. Maximální počet účastníků je 8.

Anglické tvoření

Kdy?Termín kurzů bude upřesněn.
Kde? Dobrovského 27b, Brno
Pro koho? Kroužek pro děti 1. stupně
Náplní lekcí jsou výtvarné aktivity a tematická tvoření.

Za kolik? Cena: 3 950 Kč

Hravá angličtina pro 1. stupeň

Kdy?Termín kurzů bude upřesněn.
Kde? Dobrovského 27b, Brno
Pro koho? Kroužek pro děti 1. stupně
Náplní lekcí jsou hry a zábavné aktivity

Za kolik? Cena: 3 790 Kč

Hravá angličtina pro 2. stupeň

Kdy? Termín kurzů bude upřesněn.
Kde? Dobrovského 27b, Brno
Pro koho? Kroužek pro děti 2. stupně
Náplní lekcí jsou hry a zábavné aktivity

Za kolik? Cena: 3 790 Kč

Konverzační kurz s rodilým mluvčím pro děti 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií

Kdy?Termín kurzů bude upřesněn.
Kde? Minská 32, Brno
Pro koho? Kurz je určen pro děti 2. stupně základních škol či víceletých gymnázií se znalostí jazyka na minimální úrovni B1/B2
Za kolik? Cena: 3 950 Kč

Maturitní příprava

Maturitní příprava je důležitým krokem směrem k akademickému úspěchu. Naše kurzy angličtiny pro maturanty jsou koncipovány tak, aby vašim dětem poskytly pevný základ pro písemné i ústní zkoušky. S důrazem na komplexní porozumění textům, aktivnímu vyjadřování názorů a konverzaci v reálných situacích je naše příprava skvělým parťákem na cestě k maturitní zkoušce.

Co Vás čeká?

Angličtina pro úspěšnou budoucnost!

Kurz je určen pro studenty středních škol.
Lekce je rozdělena na 2 bloky po 45 minutách.
1. polovina lekce je zaměřena na didaktickou část a 2. polovina je více konverzační se zaměřením na vědomostní okruhy (včetně okruhů pro školní maturitu z anglického jazyka).

Termín kurzů bude upřesněn.

Kurz bude otevřen při naplnění minimálně 4 účastníky. Maximální počet účastníků je 8.

Kdy?

Termín kurzů bude upřesněn.

Kde?

Minská 32, Brno

Cena?

4 950 Kč

Kurzy pro dospělé

Rozvíjejte své jazykové schopnosti na každém věkovém stupni. Naše kurzy angličtiny pro dospělé jsou navrženy tak, aby byly flexibilní a přizpůsobily se vašim potřebám a časovým možnostem. Bez ohledu na to, zda se učíte pro práci, cestování nebo osobní rozvoj, naše lekce vám pomohou získat jistotu a pohodlí při používání angličtiny ve vašem každodenním životě.

Co Vás čeká?

Nikdy není pozdě se učit

Angličtina všech úrovní
Kurz je určen pro dospělé a studenty od 15let.
Součástí kurzu jsou tištené studijní materiály.
Kurz bude otevřen při naplnění minimálně 4 účastníky. Maximální počet účastníků je 8.
Termín kurzů bude upřesněn.

Kurz angličtiny pro dospělé – Začátečníci

Kdy?Termín kurzů bude upřesněn.
Kde? Minská 32, Brno
Pro koho? Pro dospělé a studenty od 15let.
Za kolik? Cena: 3 950 Kč

Kurz angličtiny pro dospělé – Mírně pokročilí

Kdy? Termín kurzů bude upřesněn.
Kde? Minská 32, Brno
Pro koho? Pro dospělé a studenty od 15let.
Za kolik? Cena: 3 950 Kč

Kurz angličtiny pro dospělé s rodilým mluvčím – Pokročilí

Kdy?Termín kurzů bude upřesněn.
Kde? Minská 32, Brno
Pro koho? Pro dospělé a studenty od 15let.
Za kolik? Cena: 4 950 Kč

Konverzační kurz s rodilým mluvčím pro dospělé

Kdy?Termín kurzů bude upřesněn.
Kde? Minská 32, Brno
Pro koho? Pro dospělé a studenty od 15let se znalostí jazyka na minimální úrovni B1/B2
Za kolik? Cena: 3 950 Kč

Čeština pro cizince Brno

Welcome to our Czech language courses tailored for international learners!

Are you ready to embark on a journey of learning the beautiful Czech language? Our courses are designed to provide you with a solid foundation in Czech, whether you're a beginner or looking to refine your existing skills. Immerse yourself in the rich culture and history of the Czech Republic while mastering the language spoken by its people. Our experienced instructors and interactive lessons will guide you through grammar, vocabulary, and practical conversations, ensuring your success in communicating effectively in Czech.

Join us in discovering the joys of learning Czech and open the doors to new opportunities in language, culture, and personal growth. Let's embark on this exciting language adventure together!

Co Vás čeká?

Čeština pro cizince

Jste připraveni vydat se na cestu učení se krásné češtiny? Naše kurzy jsou navrženy tak, aby vám poskytly pevný základ v češtině, ať už jste začátečník nebo se chcete zdokonalit ve svých stávajících schopnostech. Ponořte se do bohaté kultury a historie České republiky a zároveň ovládněte jazyk, kterým zdejší lidé mluví. Naši zkušení lektoři a interaktivní hodiny vás provedou gramatikou, slovní zásobou a praktickými konverzacemi, zajišťujícími vaši schopnost efektivně komunikovat v češtině.

Připojte se k nám a objevte radosti učení se češtiny a otevřete dveře k novým příležitostem v oblasti jazyka, kultury a osobního růstu. Vydejme se společně na tuto vzrušující jazykovou výpravu!

Součástí kurzu jsou tištené studijní materiály.
Kurz bude otevřen při naplnění minimálně 4 účastníky. Maximální počet účastníků je 8.
Termín kurzů bude upřesněn.

Čeština pro cizince – Začátečníci

Kdy?Termín kurzů bude upřesněn.
Kde? Minská 32, Brno
Pro koho? Pro cizince
Za kolik? Cena: 3 790 Kč

Čeština pro cizince – Mírně pokročilí

Kdy? Termín kurzů bude upřesněn.
Kde? Minská 32, Brno
Pro koho? Pro cizince
Za kolik? Cena: 3 790 Kč

Jazykové kurzy Brno

V případě zájmu o osobní/online individuální kurzy, doučování, jazykový koučink či specializované firemní jazykové vzdělávání (obchodní, právní), napište nám e-mail na info@dialect.cz a veškeré náležitosti probereme a vytvoříme kurz dle Vašich představ a potřeb.

Kurzy francouzského, německého a španělského jazyka otevíráme po konkrétní individuální poptávce.

RYCHLÁ POPTÁVKA

Potřebujete profesionální pomoc s jazyky?

Kontakt