Služby

Komplexní jazykové služby

Od vstupní konzultace až po návrh řešení

Specializujeme se na komplexní jazykové služby, podporu zahraniční spolupráce a obchodu včetně navazujícího servisu.
Ve všech fázích naší spolupráce si můžete být jisti, že si zakládáme na individuálním přístupu.

Náš příslib a hodnoty

Vzájemné pochopení je klíčem k nalezení kvalitního řešení

Je pro nás důležité, aby vše splňovalo nejen požadavky a představy klienta, ale zejména aby za námi byly vidět reálné výsledky a spokojenost klientů.
Využíváme proto nejmodernější technologie, které klientům šetří čas i peníze – např. CAT nástroje, umožňující tvorbu překladové paměti, která Vám zůstává i pro další zakázky. Překlady také lokalizujeme, tj. přizpůsobujeme jazykovým, místním a oborovým specifikům dané země či lokality.

Ručíme Vám za kvalitu a přesnost – překlad provádějí profesionální překladatelé a každý překlad prochází dvojí korekturou (editora a rodilého mluvčího).Překlady

Do mnoha světových jazyků a jejich národních variant (brazilská či mosambická portugalština apod.) překládáme dokumenty, tiskoviny nebo grafiku obecného charakteru, ale také specializované texty a právní dokumenty (soudní překlady právních a úředních dokumentů podle zákona, lékařské zprávy, softwarové aplikace, dokumentace k produktům, návody apod.)

Lokalizace

Zohledníme nejen lingvistický překlad textu, ale i místní specifika (kulturní nebo jiné zvyklosti, měna, měrné jednotky, časové pásmo…) a oborovou terminologii cílové země, či lokality.
Lokalizace přizpůsobuje produkt cílovému trhu a předchází problémům způsobeným nepřesným překladem, případně nechtěnou konotací při zachování obsahu a sdělení původního textu.

Jazykové korektury

Korektury

Korektura je obecný výraz pro celou řadu úprav, kterými prochází text před tím, než se dostane ke čtenáři. Odstraňuje nejen překlepy, ale i pravopisné chyby a uhladí text do čtivé podoby. Kvalitně provedené korektury zachytí a vyřeší také logické a faktické chyby. Součástí korektury je oprava textu tak, aby dodržoval typografická pravidla a požadavky na formální úpravu dokumentu.

Náš příslib a hodnoty

Kvalita textu je důležitá

Cílem jazykové korektury textu je přehlednost a čitelnost přeloženého dokumentu. Korektura je prováděna rodilým mluvčím a je vhodná pro opravu gramatických i stylistických chyb. Je důležitá zejména proto, abyste u klientů nebo čtenářů neztratili důvěru dříve, než si ji začnete budovat. V mnoha případech po několika chybných řádcích a pár (zdánlivě nepodstatných) překlepech je rozhodnuto, klient si text ani nepřečte do konce a raději rychle odchází ke konkurenci.

Korektury rodilými mluvčími

Jazykové korektury textů provádí rodilý mluvčí z destinace, kam je dokument směřován, ať už se jedná o webové stránky, informační a propagační materiály, firemní časopisy apod.
Rodilý mluvčí zná nejen drobné místní jazykové odlišnosti (americká, britská, australská angličtina nebo rakouská, německá němčina), ale i regionální kulturní specifika.

Korektury odborných textů

Pečlivými korekturami by měly projít zejména texty určené k publikování, jako jsou texty pro tiskové zprávy, výroční zprávy a manuály, lékařské zprávy, právní dokumenty apod.

Tlumočení

Tlumočení

Služby tlumočníků jsou často používány na mezinárodních konferencích, kde řečníci hovoří ve svém rodném jazyce nebo schválených jednacích jazycích, a tlumočníci v tlumočnických kabinách tlumočí do dalších jednacích jazyků tak, aby si každý z účastníků mohl do svých sluchátek zvolit tlumočení do toho jazyka, který mu nejlíp vyhovuje.
Simultánně lze však tlumočit také bez technických pomůcek, a to šepotem do ucha klienta.

Náš příslib a hodnoty

Abychom si vzájemně porozuměli

Poskytujeme profesionální tlumočení, ať už se jedná o obchodní jednání, konferenci nebo festival v České republice i zahraničí:
Konsekutivní tlumočení
Simultánní tlumočení
Tlumočení po telefonu
Soudní tlumočení
Tlumočnický servis a technika

Simultánní vs. konsekutivní tlumočení

Při setkání většího množství účastníků, jako jsou konference, sympozia či školení, se využívá tlumočení simultánní, kdy tlumočník převádí mluvený projev současně při jeho produkci a nečeká na žádné odmlky řečníka. Ke své práci potřebuje tlumočnickou techniku (tlumočnickou kabinu, mikrofony a sluchátka).
Dalším způsobem je konsekutivní tlumočení, při kterém tlumočník zachovává obsah i formu mluveného slova a celou dobu pracuje v bezprostřední blízkosti mluvčího. Čeká na krátké odmlky v projevu a v nich převádí projev do požadovaného jazyka.

Tlumočení po telefonu nebo online

Potřebujete tlumočníka na krátkou dobu nebo v nestandardní hodinu? Využijte tlumočníka po telefonu nebo on-line. Ušetříte čas i peníze, protože při tlumočení na dálku neplatíte cestovné ani ubytování pro tlumočníka ani technický personál.
Nepotřebujete drahé vybavení, stačí Vám telefon. V případě on-line tlumočení počítač nebo tablet s mikrofonem a sluchátky, internetové připojení a komunikační software.
Navíc velmi jednoduše nasdílíte podklady, pořídíte záznam a jste časově flexibilní.

Vzdělávání

Vzdělávání

Vzdělávání je důležité zejména v dnešní době plné informací a dat. Je skvělé, když rozumíte tomu, o čem se mluví. A proto zajišťujeme nejen standardní jazykové kurzy, ale i odborné jazykové kurzy (obchodní, zdravotnický, technický průmysl a další)

Jazykové kurzy vždy chystáme na míru firmy či jednotlivce a jazykové materiály tvoříme na klíč.

Náš příslib a hodnoty

Vzdělávání

Jazykové kurzy vždy chystáme na míru firmy či jednotlivce. Náš lektorský tým je složen výhradně z profesionálů v oboru:
Nadstandartní jazykové kurzy
Odborné jazykové kurzy (business english, zdravotnický, technický průmysl a další)
Vstupní i průběžné jazykové testování
Audit firemního vzdělávání
Online podpora
Zajištění mezinárodních jazykových zkoušek
Tvorba jazykových materiálů na klíč

Individuální vzdělávání

Ke každému klientovi přistupujeme podle jeho individuálních potřeb. Náš lektorský tým je složen výhradně z profesionálů v oboru, kteří Vás úspěšně dovedou k požadovanému cíli. Ať už je Vaší motivací konečně rozumět a mluvit cizím jazykem, nebo složit mezinárodní jazykové zkoušky.

Firemní vzdělávání

Před nabídkou kurzů provedeme audit firemního vzdělávání a probereme s vámi všechny možnosti. Kromě klasických jazykových kurzů nabízíme i odborné jazykové kurzy (obchodní, zdravotnický, technický průmysl a další). Zajištění mezinárodních jazykových zkoušek a tvorba jazykových materiálů na klíč je samozřejmostí.

Expanze

Expanze

Chcete expandovat do dalších zemí?
Abyste uspěli na mezinárodních trzích, musíte vynikat v mnoha oblastech. Pomůžeme Vám tam, kde je potřeba zaměstnání rodilých mluvčích, kulturní porozumění a místní specialisté.

Náš příslib a hodnoty

Expanze

Získejte přístup k novým zákazníkům v dalších zemích. Provedeme Vás celým procesem, který je pro expanzi do zahraničí nezbytný.
Analyzujeme pro Vás nové trhy a příležitosti, ať už jde o e-commerce nebo B2B segment (Business to Business). Poskytujeme lokální podporu a obchodní zastoupení ve vybraných destinacích. Součástí je i jazyková podpora pro případný online support, zákaznický servis, apod.

Mezinárodní rozvoj

Je Vám místní trh už malý? Pokud chcete i nadále růst, je na řadě expanze do zahraničí! Pomůžeme Vám naplánovat všechny kroky tak, aby byl vstup na nový trh úspěšný.
Analyzujeme trh a příležitosti (vč. zaměření na segment B2B - Business to Business)

Jazykový outsourcing

Specializujeme se na komplexní jazykové služby, podporu zahraniční spolupráce a obchodu včetně navazujícího servisu. Poskytujeme lokální podporu formou individuálních balíčků zahrnujících překlady komunikace se zákazníky, emailů, tlumočení nebo zajištění správy sociálních sítí v příslušném jazyce, vč. případné další komunikace s fanoušky apod.

Další služby

Další služby

Naše služby zaručují profesionální kvalitu, a to jak se zaměřením na výsledný produkt, tak i na proces, dostupnost, transparentnost a vzájemnou komunikaci. Garantujeme efektivní řízení celého projektu, dodání a realizaci ve stanovených termínech a určeném rozsahu.
Poskytujeme kvalitu výstupu dle předem odsouhlasených parametrů vč. odborné přípravy a dílčí konzultace.

Víme, že jazyk je živým organismem, a proto pracujeme flexibilně a jsme vždy připraveni řešení přizpůsobit Vašim aktuálním potřebám.

Náš příslib a hodnoty

Další služby

Specializujeme se na komplexní jazykové služby vč. podpory zahraniční spolupráce, obchodu a navazujícího servisu.
Skrze zahraniční partnery poskytujeme lokální podporu a obchodní zastoupení ve vybraných destinacích, analyzujeme vhodné zahraniční trhy i příležitosti a nabízíme také další služby související s překlady. Kromě DTP a grafických služeb nabízíme pro vybrané destinace možnost využití grantových příležitostí a s tím spojené konzultace.

DTP a Grafické služby

Portfolio zahrnuje široké spektrum služeb od grafických návrhů, elektronické sazby až po předtiskovou přípravu a generování výstupních dat pro tisk
Grafické zpracování dokumentů nejen dle předlohy
Sazba, grafické návrhy, úpravy a retuše
Příprava dokumentů pro tisk
Výběr vhodných fontů a sjednocení vzhledu materiálů

Vývoj a tvorba

Veškeré materiály tvoříme na míru a podle konkrétních potřeb našich klientů. Na tvorbě se účastní pouze odborníci na daná témata.
Jazykové a vzdělávací materiály na klíč
Tvorba koncepce jazykového vzdělávání
Tvorba titulků a dabingu k videu
Tvorba a překlady manuálů k produktům, výrobním linkám, strojům apod.
Zajištění tisku a distribuce

RYCHLÁ POPTÁVKA

Potřebujete profesionální pomoc s jazyky?

Napište nám