Aktuality a novinky

Úspěšnost a jedinečnost, o kterou nechcete přijít

Chtěli byste expandovat do zahraničí nebo jen udělat svůj web čtivější a přehlednější bez jazykových chyb tak, aby vaše společnost působila důvěryhodněji? V tom případě není lepší varianty než oslovit externí jazykovou společnost, která vám dle vašich představ s tímto pomůže. Když se rozhodnete pro spolupráci s profesionální překladatelskou společností, vyžádejte si nejen kvalitní jazykové služby, ale informujte se i na formu a úroveň zabezpečení vašich dat od IT infrastruktury až po lidský faktor. Profesionální překladatelská společnost si dává záležet na bezpečnosti dat vlastních, ale i jejích zákazníků. Je si vědoma, že při neopatrném nakládání s citlivými údaji se může společnost připravit nejen o zákazníky, ale i firemní know-how. Jak můžete společnost, která se o vás bezpečně postará, spolehlivě poznat a na co se u ní zaměřit?

Bezpečnost dat a ochrana souborů

Nejčastější zdroje chyb a ztrát nastávají právě při přenosu souborů. Servery vašeho poskytovatele by měly být umístěné ve víceúrovňově zabezpečeném prostředí. Základem jsou implementované softwarové a hardwarové firewally. Ty zabrání neoprávněnému přístupu k serverům hostujícím vaše data. Nakonec je potřeba mít zajištěné šifrování na úrovni souborů, protože šifrování na této úrovni zabrání číst soubory na serveru, pokud by někdo dokázal obejít softwarové a hardwarové brány firewall. Je zde podstatná jejich neustálá kontrola a monitoring ochrany sítě firewallem, kdy dojde k upozornění při sebemenším náznaku narušení. Udržují tak ochranu, která zajišťuje, že do systému neproniknou žádné vnější zdroje.
U nás v Dialect, s.r.o. pracujeme s nástroji, které zabezpečují celé řízení projektu. Navíc u citlivých informací šifrujeme samotný přenos dokumentů a komunikaci uživatelů, ale i samotné uchovávání veškerých dat.

Otevřenost a komunikativnost překladatelské společnosti o této problematice směrem k vám

Nejenže by překladatelská společnost měla uchovávat vaši komunikaci a soubory v bezpečí, ale měla by vás také seznámit s postupem ochrany důvěrnosti vaší společnosti. Ověřte si, že každý zaměstnanec, který má přístup k vašim informacím, je vázán přísnými požadavky na zachování mlčenlivosti. Aby byla zachována bezpečnost dat, musí mít váš poskytovatel jazykových služeb důvěryhodné překladatele. Výběrový proces jako takový je komplexní věc a jedním z klíčových parametrů vedle kvality je právě i profesionální chování samotných překladatelů, respekt k citlivým informacím a zejména pak podepsané dokumenty, jako je např. dohoda o mlčenlivosti, etický kodex a další. Totéž platí i pro subdodavatele. Pokud vyžadujete další bezpečnostní opatření, můžete to s danou společností projednat před sdílením důvěrných informací.

Bezpečnost vašich dat je důležitá a váš poskytovatel služeb by tak s nimi měl i zacházet. Pokud se chcete dozvědět více o našich postupech a službách v Dialect, s.r.o. a jakou formou budou Vaše data při překladu zabezpečena, napište nám.