Aktuality a novinky

Překlady z baltských jazyků: Příručka pro mezinárodní společnosti

Stále více podniků rozšiřuje své aktivity po celém světě, a tak se potřeba profesionálních překladatelských služeb stává vyhledávanější a důležitější než kdy dříve. Jednou ze skupin jazyků, které mohou pro mezinárodní společnosti představovat výzvu, jsou pobaltské jazyky. Mezi ně patří litevština, lotyština a estonština. V tomto článku poskytneme průvodce pro firmy, které zvažují překlad svých webových stránek či jiných dokumentů do litevštiny.

Výjimečnost litevského trhu

Litevštinou mluví přibližně 3 miliony lidí, což z ní činí úřední jazyk Litvy, Evropské unie a zároveň menšinový jazyk v Polsku. Prioritami Litvy v rozvoji podnikání jsou IT a spolupráce s evropskými partnery. Zaujímá vysokou pozici v hodnocení snadnosti podnikání. Pro pohodlí obchodních kontaktů se Litva v roce 1998 dokonce pokusila přejít na německé časové pásmo a rychlost internetu v Litvě je jedna z nejrychlejších v regionu. Litva používá euro a je součástí schengenského bezvízového prostoru. Litevský pas umožňuje navštívit bez víza asi 170 zemí světa.

Specifika a nástrahy litevštiny

Litevština patří mezi baltské jazyky. Má společné rysy s druhým živým baltským jazykem v regionu, a to lotyštinou. Přesto je však odlišná jak gramatikou, slovní zásobou, tak i výslovností. Jedním z problémů při překladu do litevštiny je její slovosled, protože je zcela odlišný od jiných jazyků. Tento jazyk má sedm pádů podstatných jmen a více slovesných časů, což jej činí složitějším oproti jiným evropským jazykům. Zajímavostí a pikantností litevštiny jsou její složitosti v systému koncovek slov, které se mění v závislosti na kontextu věty. Tyto nuance proto vyžadují zkušené překladatele, a ačkoli strojové překlady upevňují svá místa v překladech, v případě litevštiny jsou nepoužitelné.

Profesionální lokalizace jako nezbytnost k úspěchu

Podstatným aspektem, který je třeba při překladu do litevštiny zohlednit, je jeho vlastní kulturní kontext země. Litevská kultura má své vlastní jedinečné zvyky a tradice, které mohou ovlivnit překlad některých slov, frází a jejich chápání. Například některá slova mohou mít v litevštině jiný význam než v angličtině, a proto je nutné sdělení přizpůsobit místním čtenářům, aby text byl pro ně smysluplný. V posledních desetiletích se objevilo i mnoho nové terminologie, kdy v některých případech dochází k revizi staré slovní zásoby. Existuje na to dokonce státní orgán, „Jazyková komise“, který může prohlásit slovo za nevhodné a předepsat jeho nahrazení nově vynalezeným neologismem.

Ve stručném shrnutí, překlad textů do litevštiny vyžaduje zkušené překladatele, kteří znají jedinečnou gramatiku, slovní zásobu, výslovnost tohoto jazyka a jeho aktuální podobu. Kromě toho hraje důležitou roli kulturní kontext, který zajistí, že překlad skutečně předá litevským čtenářům to, co jim chcete sdělit. Při dodržení těchto zásadních náležitostí mohou mezinárodní společnosti úspěšně přeložit své texty do litevštiny, a efektivně tak oslovovat místní občany i společnosti.