Aktuality a novinky

Výjimečnost maďarštiny najdeme v její nenahraditelnosti

Slovenštině porozumíme i v Česku, španělštině v Portugalsku, ale co maďarštině?
Maďarština je vnímána jako izolovaný jazyk a svůj „podobný“ jazyk nemá, ačkoli patří mezi ugrofinské jazyky spolu se spoustou dalších jazyků, jako je finština či estonština. Díky tomu i lidé v Maďarsku nemají snadné se v jiné zemi dorozumět nebo se lehce naučit další jazyk. Výhodu v tomto případě mají jedinci menšin žijících v jiných zemích, kdy těží ze svého druhého jazyka – úředního jazyka země, kde bydlí.

Dle nejnovějších statistik Eurostatu 50 % Maďarů žijících v Maďarsku nemluví žádným dalším jazykem.

Tamější obyvatelé ani nejsou nuceni se učit cizí jazyk. Ačkoli s přibývajícími mladšími mluvčími se gramotnost cizích jazyků mění. Proto firmy, které cílí na maďarský trh, musí mít kvalitní lokalizovaný překlad, aby uspěly. Možná právě díky unikátnosti maďarštiny nebyla doposud vyvinuta správná technologie jejího strojového překladu. Takže se překlad musí provádět ručně. Abyste dosáhli kvalitního překladu, vyplatí se do něj investovat a svěřit jej do rukou odborníkům.

V Evropě žije 731 milionů lidí, v Maďarsku 9,7 milionů, ale přesto maďarština zaujímá místo 12. nejlidnatějšího evropského jazyka.

Samozřejmě, že maďarština je úředním jazykem Maďarské republiky, ale již málokdo ví, že je úředním jazykem i v autonomní oblasti Vojdovina a tří obcí ve Slovinsku. Stalo se tak v důsledku Trianonské smlouvy v roce 1920, kdy Maďarsko ztratilo 71 % svého území a třetina obyvatel Velkého Maďarska se stala občany sousedních států – Rakouska, Chorvatska, Ukrajiny, Rumunska, Srbska, Slovinska a Slovenska. Dnes je maďarský jazyk jako menšinový/regionální oficiálně uznáván ve všech těchto zemích. Největší komunitu maďarských mluvčích mimo území Maďarské republiky nalezneme v Transylvánii v Rumunsku.

Díky tomuto rozdělení mluvčích došlo k vývoji jazyka v daných oblastech a maďarština se stala pluricentrickým jazykem. Přesto však tyto dialekty zůstaly vzájemně srozumitelné. Nedominantní odrůdy (tj. dialekty) zahrnují: Transylvánskou maďarštinu (Rumunsko), zakarpatskou (Ukrajina), vojvodinskou (Srbsko), slovenskou, slovinskou, chorvatskou a rakouskou maďarštinu.

Maďarština je fascinující a překlady do ní jsou jednou z našich předností. Pokud i Vy plánujete expandovat či potřebujete zajistit překlad a lokalizaci do maďarštiny, rádi Vám pomůžeme.